Vælg en side

Skal du have en ny bom-løsning?

Fleksible bomanlæg til alle typer indkørsler

Bomanlæg til trafikregulering og tyverisikring

 

Vil du have en effektiv angangkontrol

Så kan bomme og bomanlæg fra anvendes til trafikregulering og adgangkontrol.

 

Vi kan leverer bom-løsningen der passer

Bomme er gode til trafikregulering og kan med fordel bruges til campingpladser, indkørsler til egendomme og industribygninger, p-plader og p-husen. For ikke at glemmer de mange andre steder hvor der kan være behov for en løsning med en trafikbom.

Mulighed steder hvor der kan blive brug for en bom

 • Garageanlæg

 • Stiger

 • P-huse

 • Byggemarkeder 

 • Sikring af indkørsel 

Vores bomme fås i mange udgaver, der passer til forskellige behov, og kan leveres med mange slags udstyr..

Vores bomme kan finde anvendelse alle steder, hvor der er behov for adgangkontrol.

Hurtigt åbnende automatisk hævearmsbarriere. Flerbrugsinstallationer, og med en længde op til 6 m bredde

trafikregulering med en bom

1. Motor –  2. Bom – 3. Fjernbetjening – 4 Modtagemodul – 5 Afslut supportindlæg

A – En Nøgleafbryder – B Blinkende lys – C Fotoceller – D Søjle fotoceller E Lyssæt (bom) – F Lyssæt (barriere) G Søjlemonteret digital radioafbryder.

bomanlæg
trafikbom
bomanlæg til adgangskontrol

Du kan læse mere om vores bomanlæg til trafikregulering her

fjernbetjening til trafikbom

Fordele ved Bomanlæg til Trafikregulering og Tyverisikring for Erhverv og Industri

I den moderne verden, hvor sikkerhed og effektiv trafikregulering er afgørende for erhvervslivet, spiller Bomanlæg en afgørende rolle.

Disse teknologiske systemer til trafikregulering og tyverisikring er ikke kun vigtige for at beskytte din virksomhed, men de kan også forbedre effektiviteten og spare tid og ressourcer.

Betydningen af trafikregulering

Effektiv trafikregulering er essentiel for at opretholde orden og sikkerhed på private og offentlige arealer. Det sikrer en strømlinet adgangskontrol og forhindrer kaotiske situationer.

Bomanlæg indgår som et kritisk element i infrastrukturen, hvorved ejendomsejere kan kontrollere og begrænse trafikken. Dette er især afgørende for områder med høj sikkerhedsrisiko eller specifikke adgangskrav.

En velimplementeret bomløsning afspejler en professionel håndtering af trafikken. Det sender et klart signal om seriøsitet og kontrol over arealanvendelsen.

Trafiksikkerhed for øget tryghed

Effektiv trafikregulering er ikke alene bekvemmelighed, men en væsentlig faktor for sikkerhedsfølelsen på et område.

I Danmark er over 70% af alle tyverier fra virksomheder knyttet til transportmidler, hvilket betoner betydningen af sikker adgangskontrol.

Det er afgørende at vælge den rette bomløsning, der matcher områdets behov for kontrol og beskyttelse, for styrket sikkerhed og minimering af uautoriseret adgang.

Gennem strategisk opsatte bomme kan man opnå et beskyttelsesniveau, der både forebygger tyveri og leder køretøjstrafik optimalt, hvilket opretholder ro og orden.

Effektiv adgangskontrol

Bomanlæg tjener som en fundamental komponent for adgangsregulering, og sikrer autoriseret færdsel på følsomme områder. Det er essentielt for at opretholde et kontrolleret miljø og understøtte sikkerhedsprotokoller.

Adgangskontrollen kan effektiviseres gennem teknologisk integration, såsom nummerpladegenkendelse. Dette forhøjer sikkerheden og strømliner køretøjers passage.

Foruden det basale formål at fungere som en fysisk barriere, kan moderne bomløsninger integrere med overvågningssystemer og alarmcentraler. Det skaber et helhedssikkerhedssystem, der dækker mere end blot trafikregulering.

Effektiv adgangskontrol gennem bomanlæg forbedrer også den generelle driftseffektivitet på pladsen. Det muliggør en hurtigere og mere forudsigelig håndtering af trafik, øger sikkerheden og reducerer potentialet for tilfældige eller bevidste overtrædelser. Bomanlæg kan således konfigureres til at inkorporere forskellige sikkerhedsniveauer, fra basale til højtsikrede løsninger, hvor avancerede identifikationssystemer sikrer en fejlfri adgangskontrol.

Tyverisikring med bomme

I konteksten af tyverisikring udgør bomanlæg en vital foranstaltning til at skærme ejendom og forhindre uautoriseret adgang. Robuste bomanlæg fungerer som en pålidelig fysisk barriere, der kan tilpasses specifikke sikkerhedskrav og integreres sømløst med eksisterende sikkerhedssystemer. Denne kombination af fysisk og teknologisk sikring danner et dybdegående forsvar mod potentielle trusler, som for eksempel tyveriforsøg eller vandalisme.

At anvende bomanlæg som del af en helhedssikkerhedsstrategi giver mulighed for at konstruere et mangefacetteret sikkerhedslag, som er vanskeligt at kompromittere. Ved at implementere avancerede funktioner som varmebilledkameraer, bevægelsessensorer eller anden form for tilstedeværelsesdetektion, højnes sikkerhedsniveauet markant. Brug af teknologisk fremsyn i konfigurationen af disse systemer sikrer ikke blot en effektiv regulering af trafikken, men også beskyttelse mod uønskede gennembrud af sikkerhedsbarriererne.

Afskrækkende virkning mod uvedkommende

Bomanlæg er en fremtrædende faktor i at skabe en visuel og fysisk hindring, som effektivt kan afskrække uvedkommende. På grund af deres markante opbygning signalerer de klart en grænseafbrydelse, der beskytter mod uautoriseret indtrængen i sikringssensitive områder. Den umiskendelige tilstedeværelse af en bom er ofte nok til at signalere et områdes sikkerhedsniveau og hensigten om at beskytte mod ubudne gæster.

Ved installering af kvalitative bomanlæg skabes der således en fysisk barriere, der yderligere kan forstærkes med diverse sikkerhedskomponenter som adgangskontrolsystemer. Disse tillægsfunktioner kan omfatte kortlæsere, tastaturkoder eller biometrisk scanning, som forhøjer sikringen til et endnu højere niveau. Kombinationen af fysisk og digital sikring fungerer som en robust afsmitning mod tyveri, hærværk og andre sikkerhedstrusler.

Foruden de praktiske elementer af tyverisikring indebærer brugen af bomanlæg også en psykologisk dimension.
Når et område er fysisk afspærret, opstår en psykologisk effekt, som gør det klart for potentielle ubudne, at deres tilstedeværelse ikke er ønsket. Dette alene kan være nok til at forhindre forsøg på indbrud eller tyveri, idet instinktet mod selvbevarelse ofte vil råde potentielle indtrængere til at undgå kraftigt sikrede områder.

En dynamisk sikkerhedstilgang, der kombinerer bomanlæg med overvågningskameraer og alarmsystemer, giver en omfattende overvågning og kontrol.
Dette øger markant chancen for at opdage forsøg på indtrængen og reagere hensigtsmæssigt. De forhøjede sikkerhedsniveauer, som bomanlæg bidrager til, reducerer ikke blot risikoen for sikkerhedsbristede, men fungerer også som et kraftfuldt afskrækkelsesmiddel.

Det er klart, at bomanlæg har en vital rolle i tyverisikringen af private såvel som offentlige områder.
Ved nøje at overveje en installations design og funktionaliteter kan det sikres, at de både tjener et operativt formål og lever op til det ønskede sikkerhedsniveau. Og med rette integration i den overordnede sikkerhedsstrategi, bliver bomanlægget en central faktor i sikringen mod uautoriseret adgang.

Beskyttelse af erhvervs områder

I erhvervsmæssig sammenhæng er optimal sikring essentiel for at beskytte værdier og opretholde tryghed. Bomanlæg tilbyder således en solid første forsvarslinje mod uautoriseret adgang til erhvervsområder, og bidrager samtidig til at regulere trafikken.

Netop styring af adgang er afgørende for sikkerhedsniveauet. En intelligent placeret bom kan effektivt styre flowet af køretøjer til og fra området.

Et robust bomanlæg skal være i stand til at modstå forsøg på effraction og repræsentere en reel barriere. Dette sikres gennem anvendelse af holdbare materialer, pålidelig mekanik og integration med avancerede kontrolsystemer, hvilket sikrer responsiv og pålidelig drift.

På længere sigt tjener bomanlæg ikke kun som en fysisk spærre, men sender også et klart budskab om, at arealet er sikret. Måden bomanlægget præsenterer sig på, lige fra visuel design til den teknologiske integration, kan være med til at styrke dette indtryk. I en komplet sikkerhedsløsning kan bomanlægget således være et vigtigt element i risikostyringen og arbejdet med at skabe en tryg arbejdsplads fri for uvedkommende indtrængen.

Beskyttelse af private områder

Private områder kræver dedikeret opmærksomhed når det gælder sikring mod uvedkommende. En effektiv løsning er installation af automatiske bomme, der kan reguleres fra en central placering, hvilket giver en høj grad af kontrol med, hvem der tillades adgang.

Bomme er et synligt signal om privat ejendomsret. Deres fysiske tilstedeværelse afskrækker potentielle indtrængere.

For at maksimere sikkerheden, kan bomme integreres med identifikationssystemer såsom kortlæsere, adgangskoder eller biometrisk genkendelse, der yderligere filtrerer adgang og sikrer, at kun autoriserede personer kan tilgå området. Denne teknologiske symbiose forstærker sikkerhedsniveauet betydeligt.

Udviklingen inden for bomsystemer tillader nu, at man kan foretage fjernstyring og overvågning af bomanlægget. Dette øger fleksibiliteten og reaktionsevnen i sikkerhedssystemet.

I tilfælde af mistænkelig aktivitet, kan der hurtigt reageres med låsning af bommen, eventuelt kombineret med yderligere sikkerhedsforanstaltninger som videoovervågning og sikkerhedspatruljer. En velreguleret bom er ikke kun en fysisk hindring, men en del af en kompleks sikkerhedsstrategi der sikrer privatliv og ejendom.

Anvendelsesområder for bomanlæg

Bomanlæg er multifunktionelle konstruktioner anvendt i mange forskellige kontekster for at forvalte trafik og sikkerhed. De spiller en vital rolle i reguleringen af køretøjers tilgang til private områder, heriblandt garageanlæg, hvor de kan fungere som effektive barriere for uvedkommende køretøjer.

På campingpladser sikrer bomanlæg, at kun gæster med legitimation får adgang, og derved opretholdes områdets sikkerhed og ro. I p-huse udgør bomanlæg en essentiel del af et integreret sikkerhedssystem, der kontrollerer køretøjstrafik og optimerer parkeringskapacitet. Byggemarkeder kan med fordel implementere bomanlæg ved ind- og udkørsler for at sikre, at kun kunder med erhvervelse har exit-mulighed. Generelt er bomanlæg effektive i skabelsen af sikre og velorganiserede trafikområder ved diverse industrier og egendomme, hvor kontrol og sikring af adgang er nødvendig.

Trafikbomme på campingpladser

Trafiksikkerhed er essentiel på enhver campingplads.
En effektiv trafikregulering inden for campingområder er afgørende. Trafikbomme er et ideelt værktøj til at sikre, at kun autoriserede køretøjer får adgang til pladsen, hvilket minimerer risikoen for uønsket trafik og forbedrer sikkerheden for både gæster og personale. Dette værn om gæsterne bidrager til at sikre en rolig og tryg atmosfære på campingpladsen.

Kontrol ved indgangen er også lig med støjreduktion.
Anvendelsen af trafikbomme begrænser behovet for manuel kontrol. Det sparer tid og ressourcer og giver mulighed for en mere gnidningsfri administration af ind- og udkørselsprivilegier. Samtidig understøttes en automatiseret log af adgangen, hvilket styrker pladsens overordnede sikkerhed.

Integreret teknologi i trafikbomme hæver sikkerhedsstandarden.
Trafikbomme med indbygget anerkendelsesteknologi, som for eksempel nummerpladegenkendelse eller RFID systemer, kan effektivisere adgangskontrollen yderligere og reducere ventetiden for gæsterne markant. Disse systemer muliggør en hurtig og nøjagtig verifikation af køretøjer og forstærker campingpladsens evne til at håndtere både daglig trafik og større ankomster under højsæsonen.

Sikring af erhvervsejendomme

Effektiv adgangskontrol er afgørende for sikkerheden på erhvervsejendomme. Bomanlæg tilbyder en robust løsning til at styre adgang og forhindre uautoriseret indtrængen.

 • Sikring af lagerområder
 • Kontrol af køretøjsadgang til byggepladser
 • Regulering af indkørsel til virksomhedsparkering
 • Beskyttelse af udstillingsområder og showroom
 • Administratorstyret adgang for leverancer og servicekøretøjer

Med en trafikbom installeres et synligt og fysisk barriere, der signalerer privatejede forhold.

Tidssvarende bomanlæg kan integreres med avancerede teknologier, såsom nummerpladegenkendelse, hvilket optimerer gennemstrømningen og sikkerheden.

Implementering af bomanlæg

Ved implementering af bomanlæg er grundig planlægning og teknisk indsigt essentiel. Det sikrer, at installationen opfylder specifikke sikkerhedsbehov og trafikmønstre på lokationen.

Det er vigtigt at overveje typen og antallet af køretøjer, som skal passere bomanlægget. Derudover skal man også tænke på integrationen med eksisterende sikkerhedssystemer og om nødvendigt opgradere disse, for at skabe en sømløs og effektiv trafikregulering og tyverisikring.

Endelig skal drift og vedligehold af bomanlægget planlægges. Periodisk vedligehold og hurtig fejlretning er afgørende for anlæggets driftssikkerhed og levetid.

Tekniske aspekter ved installation

Installationen af et bomanlæg kræver indgående kendskab til dets mekaniske og elektriske systemer. Dimensionering og valg af bom skal tilpasses til stedets specifikke forhold.

Det elektromekaniske system skal være af høj kvalitet og pålidelighed. Fundamentet skal være solidt for at sikre bommens stabilitet.

Ved opsætningen skal man være opmærksom på bommens åbnings- og lukkehastighed, samt detekteringssystemer og sikkerhedsmekanismer. Det er afgørende, at bomanlægget fungerer flydende og uden forsinkelser, for ikke at forstyrre trafikflowet.

En korrekt installation indebærer også implementering af sikkerhedskomponenter, såsom advarselssignaler og lysindikationer. Disse skal være synlige i alle vejforhold og hjælpe med at forebygge uheld. Det er vigtigt, at installatøren har den nødvendige erfaring og ekspertise til at sikre, at alle tekniske aspekter ved installationen overholder de gældende standarder og regulativer.

Vedligehold og daglig drift

For at sikre bomanlæggets langvarige funktion og sikkerhed, er regelmæssigt vedligehold afgørende.

 • Inspektion: Systematisk kontrol af mekaniske og elektriske komponenter.
 • Rengøring: Fjernelse af snavs og affald, der kan hæmme bommens funktion.
 • Smøring: Regelmæssig smøring af bevægelige dele for at bevare bevægelsesfrihed.
 • Sikkerhedstjek: Tjek af sikkerhedsmekanismer som sensorer og advarselssignaler.
 • Opdatering af software: Sørg for, at styresystemet er opdateret med den nyeste software.

Tidlig identifikation af slid eller skade kan forhindre kostbare nedbrud og sikkerhedsrisici.

Regelmæssig og kompetent vedligeholdelse minimerer risikoen for driftsforstyrrelser og sikrer kontinuerlig beskyttelse.

Kontakt os

Giv os gerne et kald, eller udfyld herunder så kontakter vi dig

Ring til os på

Tlf. 29 92 79 64

Vores adresse er

Danflex-Porte ApS
Ole Rømsers Vej 9
8670 Låsby

Cvr-nr.: DK43303767

Vores telefon er åben

Ring gerne 29 92 79 64
Mandag til fredag  08:00 - 16:00 

E-mail

info@danflexporte.dk